Slide background
Slide background
Slide background
ARCHE' - an architectural company

The work we have completed allows us to position ourselves as, experts in architectural design!

Tin tức

Ảnh hưởng của amiăng trắng đến con người

Cần thêm những căn cứ khoa học về ảnh hưởng của amiăng trắng đến con người

19/12/2014 | Comments are off

Tại Hội nghị “Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học về tác động của amiăng trắng đến sức khỏe con người – biện pháp quản lý phù hợp”, do Bộ Xây dự

Xuất khẩu xi măng

Xuất khẩu ximăng vượt mốc kế hoạch khoảng 4 triệu tấn

19/12/2014 | Comments are off

Tính đến thời điểm này, sản lượng ximăng của Việt Nam xuất khẩu đã đạt khoảng 19 triệu tấn (gồm cả ximăng và clinker). Như vậy, con số xuất khẩu ximăn

Giảm thuế nhập khẩu thép

Giảm thuế nhập khẩu còn 0% cho hai loại thép

19/12/2014 | Comments are off

Bộ Tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến về điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi 2 mặt hàng thép cán nóng trong nước chưa sản xuất được, nhằm làm giảm chi p